Fundacja Ciepło i Serce

Budowa Hospicjum w Tarnobrzegu-Miechocinie
Pomagaj z nami !
FUNDACJA PARAFII PW.MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU.
FUNDACJA CIEPŁO I SERCE
KRS 0000271640
Przejdź do treści

Menu główne:

Aby wesprzeć dzieło budowy Hospicjum
przekaż 1% podatku
na rzecz Fundacji "Ciepło i Serce" KRS: 0000271640
Nr. konta: 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001  

Fundacja Ciepło i Serce
.......budujemy Hospicjum
_________________Please supported by making a donation which will  help us continue building the Hospice.
Make direct payment or send us a cheque.
Swift code bank POLUPLPR 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001

Czym jest Hospicjum ?
______________

Hospicjum. Miejsce gdzie może trafić każdy z nas. Dzisiaj zdrowy w pełni sił jutro skazany tylko na innych.
Miejsce gdzie opieką objęte są osoby umierające, będące w ostatniej fazie życia, cierpiące z powodu choroby.
Celem opieki hospicyjnej jest stworzenie możliwie komfortowych warunków i zapewnienie dobrej jakości życia, kiedy nie ma możliwości wyleczenia samej choroby. Hospicjum daje nadzieję na przeżycie w pełni czasu, który pozostał. Dzięki temu pojawia się przestrzeń do uzdrowienia relacji i odbudowy związków duchowych między chorym a jego rodziną i bliskimi, na którą zwyczajnie nie było czasu podczas walki z chorobą w trakcie agresywnego leczeniai TY MOŻESZ MIEĆ UDZIAŁ W TEJ HISTORII
BUDUJEMY HOSPICJUM PALIATYWNE W TARNOBRZEGU-MIECHOCINIE
_________________________________________


HISTORIA
BUDUJEMY HOSPICJUM PALIATYWNE W TARNOBRZEGU-MIECHOCINIE
_________________________________________
Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej,
w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje - niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.
W związku z rezygnacją ECO Tarnobrzeg Spółka z o.o. w Tarnobrzegu (następca Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu) z wszystkich funkcji przysługujących Spółce w Fundacji, w dniu 9 grudnia 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostały stosowne zmiany. Zmianie uległa nazwa na  Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – „Ciepło i Serce", dokonano korekty w treści statutu oraz zlikwidowano dotychczas funkcjonujący organ nadzoru w postaci Komisji Rewizyjnej.

Pod koniec 2010 r., dzięki życzliwości ówczesnego Prezydenta Tarnobrzega Jana Dziubińskiego, Fundacja nabyła od
Miasta za symboliczną kwotę nieruchomość gruntową o pow. 1,56 ha położoną w Tarnobrzegu – Miechocinie przy ul. Krzywej, z zamiarem budowy hospicjum paliatywnego. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwoleń, w drugiej połowie 2015 r. rozpoczęto budowę, nad którą patronat objął nieodżałowanej pamięci ks. Prałat Michał Józefczyk – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.
Część robót jest wykonywana metodą gospodarczą, generującą relatywnie małe koszty, część realizowana jest przez firmy specjalistyczne. Praktycznie całość do tej pory uzyskanych  środków na budowę pochodzi z darowizn oraz z przekazanego na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego, co w zasadzie stanowi jedyne źródło finansowania.
Zarząd Fundacji prowadzi szeroką akcję informacyjno-reklamową mającą na celu pozyskanie darczyńców, również tych,  którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Przychody z tego tytułu są jednak na poziomie, który nie pozwala na stosunkowo szybkie zakończenie budowy.


Darowizna na rzecz Fundacji
Aby wesprzeć dzieło budowy Hospicjum, przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji „Ciepło i Serce


KRS 0000271640
Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg
Nr konta    98 9434 0002 2001 1000 0560 0001
e-mail cieploiserce@tbg.net.pl


"Młosierdzie jest drogą prowadzącą do Boga do człowieka i tylko dzieki miłosierdziu świat może stawać sie lepszym. Wśród tych wszystkich, którym chcemy okazywać  miłosierdzie są ludzie dotknieci chorobą nowotworową. Pragnę bysmy stanęli w pierwszej linii tych, którzy chcą ich wspomagać, dlatego rozpoczeliśmy budowę oddziału paliatywnego w Hospicjum w Miechocinie"
Ks. Prałat Michał Józefczyk
29 stycznia 2016 r.


FUNDACJA HOSPICYJNA
Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg
Nr konta: 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001
Please support the fundation by making a donation which will help us continue building the Hospice. Make a direct payment or send us a cheque.
Name of the bank: Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg
Swift code bank "POLUPLPR PL 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001
Our address:
Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Niustającej Pomocy w Tarnobrzegu-"Ciepło i Serce"
ul. Konstytucji 3 Maja 11,
39-400 Tarnobrzeg, POLAND
o NasROK 2015 ZACZYNAMY BUDOWĘ
Historia
_______________________________________________________________

W 2010 Fundacja Ciepło i Serce kupuje działkę na budowę Hospicjum. Hospicjum powstanie na półtora hektarowej działce leżącej na granicy podmiejskiego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu, gdzie na zarośniętym terenie straszy budynek kółek rolniczych.
Daleka droga - rok 2019
_______________________________________________________________

Wiele już  zrobiono, lecz jeszcze mamy  wiele potrzeb.
Całkowity koszt inwestycji to 2,4 mln złotych, brakuje nam 1 mln złotych, dlatego Fundacja Ciepło i Serce, która podjęła się tego zadania, apeluje o wsparcie.
Przyłączyć się i wesprzeć akcję może każdy.
Rok 2018
Historia
_______________________________________________________________

 
Budynek już stoi, ale żeby można było zacząć przyjmować w nim pacjentów, muszą zostać wykonane roboty wykończeniowe oraz trzeba sprowadzić specjalistyczne wyposażenie – a to wiąże się z dużymi kosztami.
Rok 2020
ciagle się coś zmienia....
_______________________________________________________________
     
 
Trwają prace wykończeniowe .... zobacz więcej ... TU!!!
CONTACT
Fundacja Ciepło i Serce
39-400 Tarnobrzeg, ul. Konstytucji 3 Maja 11, Polska

Tel: +48 609141313,
  
Tel: +48 609141313

Email: cieploiserce@tbg.net.pl

Website: http://cieploiserce.tbg.net.pl


  • facebook
  • skype
  • google+
  • twitter

LOKALIZACJA  HOSPICJUM
LOCATION


Cookie Policy | Copyright © 2016 Giancarlo Bartolini Photography
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego