Fundacja „Ciepło i Serce” - Hospicjum w Tarnobrzegu - Miechocinie
Fundacja „Ciepło i Serce”

Misją Fundacji „Ciepło i Serce” jest niesienie pomocy osobom wymagajacym stałej opieki paliatywnej.

Każdy z nas może sie włączyc w to dzieło, pozwala nam na to nowe rozliczenie podatkowe PIT-37, które daje szanse w prosty sposób wsparcia działalności charytatywnej.

Parafia MBNP od lat udziela pomocy charytatywnej ludziom będącym w szczególnej potrzebie. Jeżeli chcesz pomóc w tej działalności, przyłącz się do nas przekazujac 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja „Ciepło i Serce”.

Przekazane przez Ciebie pieniądze pozostana w Tarnobrzegu i przyczynią się do wsparcia naszej wspólnej działalności na rzecz osób będących w największej potrzebie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2015 ROK
Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie z działalności Zarządu 2016
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne działalności zarządu - 2017 rok

Aby wesprzeć dzieło budowy Hospicjum, przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji „Ciepło i Serce”.

W tym celu należy wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku, który zamieszczony jest na trzeciej stronie druku PIT-37 pamiętając o tym, że kwota deklarowana wpisana w pozycje 126 nie może przekraczać 1% kwoty z pozycji 112 (druku PIT-37), po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeżeli nie wypełnisz wniosku o przekazanie 1% podatku, Twój procent przejdzie na rzecz Skarbu Panstwa.

Jak mogĘ pomÓc?
www.fundacja-cieploiserce.tbg.net.pl
e-mail: cieploiserce@tbg.net.pl
Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg
Nr konta: 98 9434 0002 2001 1000 0560 0001
KRS: 0000271640
Budowa Hospicjum
w Tarnobrzegu - Miechocinie

Zwiększająca się liczba chorych wymagających udzielenia świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych w dziedzinie opieki hospicyjno - paliatywnej stanęła u podstaw podjęcia trudu budowy Hospicjum w Tarnobrzegu - Miechocinie, którą rozpoczęliśmy w 2015 roku.
s